Een geheel van statige gebouwen (oa. voormalig klooster en meisjesschool) gelegen aan de Kerkstraat te Genk met ruime parkeervoorzieningen. De panden bieden heel wat mogelijkheden tot een projectmati

Verkocht Genk Kerkstraat 1
Stedenbouwkundige voorschriften

De Syntra-site zal herbestemd worden van gebiedscategorie 'gemeenschaps- en nutsvoorzieningen' naar gebiedscategorie 'wonen'. Het stadsbestuur wil de toekomstige ontwikkelaar(s) en gebruiker(s) van de site garanderen dat gemeenschapsvoorzieningen, wonen, diensten en andere commerciële functies toegestaan worden op de site. De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP 'Syntra Winterslag' moet het aantal woningen en de verhouding wonen -
diensten - commerciële functies verder specifiëren.

Het voorontwerp RUP 'Syntra Winterslag' kan in overleg met de toekomstige ontwikkelaar(s) en gebruiker(s) verder uitgewerkt (verfijnd) worden i.k.v. een vlotte en kwalitatieve ontwikkeling van de site.

Oriënterend Bodemonderzoek

Oriënterend bodemonderzoek dd 2002, actualisatie van het OBO dd 2018.

Alle financiële ondersteuning bij aankoop en beheer van onroerend erfgoed gebundeld in 1 folder.

Een erfgoedlening (1% in 2017), een erfgoedpremie, vermindering van verkooprecht, … De voorwaarden en ... procedures worden kort uitgelegd in de nieuwe folder van het Agentschap Onroerend Erfgoed en verwijzen telkens door naar de uitgebreide informatie op hun website.

DE IDEALE LOCATIE VOOR EEN TOEKOMSTIG PROJECT!!!!!

Voor meer info neem contact op met ons kantoor op het nummer 011/70 29 70 of 0498/43 21 84
Lees meer Verberg