Landelijk gelegen bouwgrond voor HOB

Vraagprijs: € 80 000 Geetbets Heirbaan 98
Dit landelijk gelegen stuk bouwgrond beschikt over een geldige verkavelingsvergunning voor het bouwen van een halfopen bebouwing.
Het perceel heeft een oppervlakte van 8 are 44 ca.
EPC is voor bouwgrond niet van toepassing.
Voor verdere inlichtingen met betrekking tot de verkavelingsvoorschriften kan u steeds contact opnemen. 0498/43.21.84